Monthly Archives: martie 2020

Deep Learning   pentru descrierea automată a imaginilor în limbaj natural – Image Captioning

Anca Mihaela HOTĂRAN, Mihnea Horia VREJOIU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București anca.hotaran@ici.ro, mihnea.vrejoiu@ici.ro Rezumat: Sintagma Image Captioning (IC) în contextul vederii artificiale se referă la generarea automată de descrieri textuale asociate imaginilor digitale. Nu este vorba doar de recunoaşterea obiectelor din aceste imagini, ci şi de …

Read More »

Monitorizarea sistemului și a log-urilor pentru Data Hub Software (DHuS)

Sânziana-Aurelia VOICU1, Florin POP1,2, Cătălin NEGRU1, Adrian STOICA3 1 Universitatea Politehnica București 2 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București 3 Terrasigna sanziana.voicu@stud.acs.upb.ro, florin.pop@cs.pub.ro/florin.pop@ici.ro, catalin.negru@cs.pub.ro, adrian.stoica@terrasigna.com Rezumat: Multe proiecte în domeniul tehnologiei ajung să fie un eșec, unul dintre motive fiind lipsa de monitorizare. Este pe de-o parte …

Read More »

Securitatea rețelelor și sisteme de comunicații în medii Smart

Mihail DUMITRACHE1,2, Ionuț-Eugen SANDU1,3 1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti 2 Universitatea București – Facultatea de Litere 3 Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu mihail.dumitrache@ici.ro, ionut.sandu@ici.ro Rezumat: Internet of Things (IoT) este o paradigmă care schimbă modul cum trebuie abordată securitatea, deoarece posibilitatea de atac este acum …

Read More »

Evaluating the Impact of Environmental Management and Implementation of ISO 14001 Standard on Organizational Innovation due to the Mediating Role of Knowledge Transfer

Zahra Sadat TAGHAVI1, Mehran KHALAJ2, Hossein AMOZAD KHALILI3 1 Department of Industrial Management, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 2 Department of Industrial Engineering, Robat Karim Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 3 Department of Industrial Engineering, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran. Corresponding Author: Hossein AMOZAD KHALILI …

Read More »

Soluție de securitate aplicabilă sistemelor informatice integrate de management al activităților

Adriana-Meda UDROIU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București meda.udroiu@rotld.ro Rezumat: În condițiile complexe ale mediului operațional actual, instituțiile publice se confruntă cu dificultăți acționale cauzate de intensificarea informațională, accelerarea proceselor de muncă, limitarea resurselor și reducerea timpilor de răspuns. O soluție pentru câștigarea și menținerea unui avantaj …

Read More »

Evaluarea abilităților și competențelor TIC ale personalului din cadrul administrației publice

Dragoș SMADA, Irina CRISTESCU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București dragos.smada@ici.ro, irina.cristescu@ici.ro Rezumat: Provocarea actuală din perspectivă digitală o reprezintă deținerea unui bagaj de competențe care să permită nu doar încadrarea într-un anumit loc de muncă, ci și posibilitatea implicării în sistemul permanent de educație și formare …

Read More »

Ranking the factors influencing the shareholders’ decision making with regard to the stock purchase through a mixed approach based on cross efficiency and Shannon Entropy

Hossein MAHDAVI, Fatemeh TORFI Department of Industrial Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Corresponding Author: Fatemeh TORFI f.torfi@iau-tnb.ac.ir Rezumat: The main goal of this paper to identify and rank the factors that influence the shareholders` decision making with regard to purchasing a portfolio of assets from the …

Read More »

Clasificarea imaginilor histopatologice utilizând Deep Learning

Liviu BADEA, Emil STĂNESCU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti liviu.badea@ici.ro, emil.stanescu@ici.ro Rezumat: În această lucrare prezentăm o aplicație originală de clasificare a imaginilor histopatologice utilizând Deep Learning. Descriem pentru început, pe scurt, domeniul histopatologiei digitale. Prezentăm apoi modul în care am utilizat diverse arhitecturi neuronale convoluționale …

Read More »

Abordări strategice privind riscurile de securitate legate de implementarea tehnologiei 5G și de utilizarea sistemelor de recunoaștere facială

Florina VEVERA IF Idea Factory Think Thank florinasvevera@gmail.com Rezumat: Articolul își propune o trecere în revistă a măsurilor întreprinse la nivel european pentru mitigarea riscurilor de securitate legate de implementarea rețelelor 5G în spațiul comunitar, dar și argumentele generate de SUA și măsurile întreprinse cu privire la subiectul Huawei. Totodată …

Read More »

Monitorizarea stării de sănătate a persoanelor în vârstă la domiciliu. Casele inteligente –
provocări și tendințe

Dora COARDOŞ, Ion Alexandru MARINESCU  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti dora.coardos@ici.ro, ion.marinescu@ici.ro Rezumat: Modificările demografice actuale, au determinat o creștere a interesului pentru dezvoltarea tehnologiilor inteligente destinate sprijinirii nevoilor curente de sănătate ale utilizatorilor vârstnici, acest domeniu fiind considerat de o importanță vitală în sustenabilitatea pe …

Read More »