Monthly Archives: iulie 2019

Contributions to the Demythisation of the Bipolar Junction Transistor

Dragoş NICOLAU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, 011455, București, România dragos.nicolau@ici.ro Rezumat: The Bipolar Junction Transistor (further referred as BJT) remains an interesting scientific topic. Explanations dedicated to this device generally resort to mathematic or circuit models, thus offering less substantial …

Read More »

Tehnologii de trasabilitate în sectorul agroalimentar

Eleonora TUDORA, Eugenia TÎRZIU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, 011455, București, România eleonora.tudora@ici.ro, eugenia.tirziu@ici.ro Rezumat: Odată cu globalizarea industriei alimentare, trasabilitatea a devenit un factor important pentru sectorul agroalimentar. Prin urmare, devine importantă necesitatea unui sistem fiabil de identificare și urmărire …

Read More »

Aspecte metodologice privind dezvoltarea și validarea scalelor de măsurare în domeniul sănătății

Alexandru BALOG, Lidia BĂJENARU, Irina CRISTESCU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, 011455, București, România alexandru.bolog@ici.ro, lidia.bajenaru@ici.ro, irina.cristescu@ici.ro Rezumat: În domeniul sănătății au fost elaborate și validate numeroase scale de măsurare având aplicabilitate la evaluarea stării de sănătate, a bunăstării psihologice și …

Read More »

Identifying and Prioritizing the Cultural Factors Affecting the Successful Implementation of Knowledge Management in the Industry of Electronic Insurance Services by Using the Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Method

Erfan ARAMOON, Vahid ARAMOON Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Tehran, Iran *Corresponding Author: Vahid Aramoon Department of Industrial Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran aramoonvahid@gmail.com Rezumat: Considering the use of knowledge as a strategic advantage in various service industries and the need to identify key success factors for …

Read More »

Hărțuirea cibernetică

Adrian Victor VEVERA, Alexandra Raluca ALBESCU Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România victor.vevera@ici.ro, raluca.albescu@ici.ro Rezumat: Copiii de astăzi sunt prima generație care utilizează tehnologia pentru a hărțui, iar părinții de astăzi sunt primii care au avut nevoie să …

Read More »

System Analysis of the Technological Processes Stability

Viktor YEHOROV Odessa National Academy of Food Technologies Kanatnaya Street 112, 65039, Odessa, Ukraine mechatronics.robotlab@gmail.com Rezumat: A fundamental property of the technological process is – Stability. The information obtained as a result of the statistical analysis of accuracy and stability of the technological process can be used as an argument …

Read More »

Soluţii de prelucrare specifice Big Data

Dragoş Cătălin BARBU Academia de Studii Economice, Școala Doctorală de Informatică Economică bcatalin_ro@yahoo.com Rezumat: Lucrarea de faţă îşi propune să descrie contextul ştiinţific actual pentru domeniul Big Data Processing. Subiectele abordate au fost structurate în două mari direcţii: domeniul tehnologiei informaţiei – Big Data Processing, Big Data Analytics, Machine Learning …

Read More »

Interception of P2P Traffic in a Campus Network

Merouane MEHDI Electronics Department, University Blida, Algeria mehdi_merouane@yahoo.com Rezumat: Nowadays, many universities face bandwidth saturation problem caused by several origins. These include youtube abusively use, online games and especially illegal downloading that makes havoc to Peer-toPeer protocol e.g. BitTorrent. The latter is often associated with data piracy and copyright violation. …

Read More »

Mecanisme de asigurare a identităţii digitale. Autentificarea prin factori multipli

Cornel Ion ŞERBAN1, Ştefan MOCANU2, Cosmin POPA3  1 Academia de Studii Economice, Bucureşti, România 2 Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPB, Bucureşti, România 3 Ingenios.Ro, Str. George Constantinescu 2C, Bucureşti, România cornel.serban@tgssoftware.ro, smocanu@rdslink.ro, cosmin.popa@ingenios.ro Rezumat: În vederea dezvoltǎrii de tehnologii pentru a valorifica conceptul de identitate digitalǎ este nevoie de …

Read More »