Monthly Archives: martie 2018

Utilizarea Tehnologiilor Big Data şi IoT în Domeniul Sănătăţii

Adriana ALEXANDRU1, Dora COARDOŞ1  1 Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, București, 011455, România adriana.alexandru@ici.ro, dora.coardos@ici.ro Rezumat: În lucrarea de faţă se prezintă principalele abordări ale noilor tehnologii IT, utilizate în domeniul sănătătii. Aceste tehnologii se referă la Big Data, …

Read More »

Sistemul Elicoidal de Inovare – Analiză Critică

Gabriela FLORESCU Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România gflores@ici.ro Rezumat: Intenția acestui articol este de a fi un demers pentru informarea persoanelor interesate în aplicarea de strategii de creștere a nivelului de dezvoltare a țării noastre și deci, interesate …

Read More »

Determinarea calității aplicațiilor mobile pe baza modului de dezvoltare

Alin ZAMFIROIU1,2, Radu BONCEA1, Ionuț PETRE1 1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România 2 Academia de Studii Economice, Piaţa Romană Nr. 6, Sector 1, Bucureşti, 010374, România zamfiroiu@ici.ro radu@rotld.ro ionut.petre@ici.ro Rezumat: Creșterea numărului de dispozitive mobile aduce cu sine …

Read More »

Analiza comparativă a principalilor algoritmi SaaS pentru recunoașterea automată de entități în limba română

Bogdan IANCU Academia de Studii Economice, Piața Romană Nr. 6, Sector 1, București, 010374, România bogdan.iancu@ie.ase.ro Rezumat: Lucrarea de față își propune analiza comparativă a principalilor algoritmi de Named Entity Recognition disponibili în cloud, aplicați pentru texte scrise în limba română. Contextul în care acești algoritmi sunt analizați este cel …

Read More »

Aplicaţie experimentală de tip platformă IoT software

Ştefan Alexandru PREDA, Mihnea Horia VREJOIU Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareşal Averescu Nr. 8-10, Bucureşti, 011455, România stefan.preda5@gmail.com mihnea@ici.ro Rezumat: Sintagma „Internetul obiectelor/lucrurilor” (Internet of Things – IoT) a devenit (aproape) una comună astăzi. Numărul şi diversitatea obiectelor fizice (dispozitive) conectate la Internet şi …

Read More »