Yearly Archives: 2018

Inteligența artificială, o Lebădă Neagră?

Roman CHIRILĂ   Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România roman.chirila@ici.ro Rezumat: Lucrarea de față prezintă ultimul rezultat al Inteligenței Artificiale (IA) și anume comportamentul uluitor al robotului AlphaGo Zero, care, învățând singur regulile jocului, a devenit campionul mondial …

Read More »

Un scenariu posibil de aplicare a Open Science în învățământul românesc

Ovidiu BICA  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România ovidiu.bica@ici.ro Rezumat: În lucrarea de față se prezintă rezultatele cercetării obținute de colectivul de realizare a proiectului „Suport IT pentru Open Science în promovarea cercetării şi inovării responsabile” din cadrul …

Read More »

Teoria haosului, o abordare modernă a sistemelor dinamice neliniare

Ioana-Elena ENE Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România ioana.ene@ici.ro Rezumat: Teoria haosului este o ramură a matematicii care se ocupă de sisteme dinamice neliniare. Domeniu relativ nou, cu o plajă semnificativă de aplicabilitate, teoria haosului reprezintă o zonă …

Read More »

Noi abordări în susținerea diseminării și valorificării ofertei de rezultate ale cercetării științifice și dezvoltării tehnologice

Ion Alexandru MARINESCU,  Dora COARDOŞ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România ion.marinescu@ici.ro, dora.coardos@ici.ro Rezumat: În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele obținute în urma analizei instrumentelor financiare și informatice de diseminare și promovare a rezultatelor cercetării-inovării-dezvoltării (CDI) atât …

Read More »

Factorul uman vs. securitatea cibernetică

Adrian Victor VEVERA, Alexandra Raluca ALBESCU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România victor.vevera@ici.ro, raluca.albescu@ici.ro Rezumat: Securitatea cibernetică a devenit o preocupare pentru toate organizațiile din lume, iar potențialele amenințări sunt tratate cu o seriozitate din ce în ce …

Read More »

Impactul satisfacției muncii în activitatea de cercetare. Studii de caz

Lidia BĂJENARU, Mihaela TOMESCU Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România lidia.bajenaru@ici.ro, mihaela.tomescu@ici.ro Rezumat: Resursele umane înalt calificate constituie factorul esenţial al creaţiei şi al difuziei cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice. Societatea românească contemporană trebuie să se alinieze standardelor europene …

Read More »

Influența calității job-ului asupra creșterii performanțelor în activitatea de cercetare

Dragoș Daniel IORDACHE1,2, Costin PRIBEANU1,3, Irina CRISTESCU1, Alexandru BALOG1  1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București 2 Universitatea București 3 Academia Oamenilor de Știință din România dragos.iordache@ici.ro, costin.pribeanu@ici.ro, irina.cristescu@ici.ro, alexandru.balog@ici.ro Rezumat: Printre factorii profesionali care influențează performanța în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) se numără: calitatea ocupației, organizarea …

Read More »

Metoda quasi-Newton diagonală bazată pe minimizarea funcţiei Byrd-Nocedal pentru optimizare fără restricţii

Neculai ANDREI Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, București, 011455, România nandrei@ici.ro Rezumat: În această lucrare prezentăm o nouă paradigmă de optimizare fără restricţii care constă în următoarele ingrediente: 1) aproximarea matricei Hessian a funcţiei de minimizat cu o matrice …

Read More »

Analiza costurilor unui atac cibernetic

Adrian Victor VEVERA, Adriana Meda UDROIU  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10, București, 011455, România victor.vevera@ici.ro, meda.udroiu@rotld.ro Rezumat: Atacurile cibernetice s-au dezvoltat şi creează pagube într-o serie largă de domenii. Daunele unui atac pot conduce la costuri de zeci de …

Read More »