marți , 26 ianuarie 2021
roen

Yearly Archives: 2017

SERVICII CLOUD DE VERSIONARE CU SUPORT BAZE DE DATE NoSQL

Dragoş NICOLAU dragos@ici.ro Mihaela TOMESCU mtomescu@ici.ro Daniel SAVU dsavu@ici. Ion Alexandru MARINESCU ionut@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Lucrarea de faţă se concentrează pe studierea dezvoltării unui sistem integrat de versionare a fişierelor sursă utilizate în dezvoltarea de proiecte software. Sistemul este rezident în Cloud …

Read More »

ROLUL INFLUENŢEI SOCIALE ÎN ACCEPTAREA FACEBOOK: TESTAREA UNUI MODEL TAM EXTINS

Irina CRISTESCU irina.cristescu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Pentru cercetătorii din domeniul tehnologiei informaţiei (IT), în special din zona cercetărilor în sistemele de informaţii (IS) şi în interacţiunea om-calculator (HCI), înţelegerea factorilor care determină utilizatorii să adopte şi să accepte noile tehnologii este una din …

Read More »

STUDIU DE CAZ PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI REŢELELOR SOCIALE ONLINE ÎN E-GUVERNARE

Eugenia TÎRZIU ginet@ici.ro Maria GHEORGHE-MOISII moise@ici.ro Dragoş Daniel IORDACHE iordache@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Prezenta cercetare analizează măsura şi modul în care mai multe instituţii ale administraţiei publice locale din România utilizează în prezent reţelele sociale online, implicând cetăţenii la o colaborare activă în …

Read More »

UTILIZAREA TEHNOLOGIEI IOT ÎN DOMENIUL MEDICAL

Ramona PLOTOGEA ramonaplotogea@gmail.com Academia de Studii Economice București Alin ZAMFIROIU zamfiroiu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Articolul reprezintă analiza atentă a strategiilor, a variabilelor şi  a modului în care acestea permit tehnologiilor IoT şi interfeţelor creier-computer să aducă o contribuţie semnificativă la îmbunătăţirea condiţiilor de …

Read More »

PLATFORME IOT – SOLUŢII ACTUALE ŞI TENDINŢE DE EVOLUŢIE

Gabriel NEAGU gneagu@ici.ro Mihnea Horia VREJOIU mihnea@dossv1.ici.ro Ştefan Alexandru PREDA stefanalex@ici.ro Alexandru STANCIU alex@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Internetul obiectelor/lucrurilor (Internet of Things – IoT) a devenit una din paradigmele definitorii ale lumii de azi, element de transformare revoluţionară, cantitativă şi calitativă, a cunoaşterii …

Read More »

NOI APLICAŢII DE CALCUL PENTRU IDENTIFICAREA SISTEMELOR

Art. 05 – Vol. 27 – Nr. 2 – 2017 Vasile SIMA vsima@ici.ro Florin HARTESCU flory@ici.ro Alexandru STANCIU alex@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Se prezintă un set de aplicaţii pentru identificarea unor sisteme liniare multivariabile. Algoritmii încorporaţi utilizează tehnici bazate pe subspaţii (MOESP, N4SID, …

Read More »

EVOLUŢIA SISTEMELOR DE E-LEARNING ŞI MEDIUL CLOUD

Art. 04 – Vol. 27 – Nr. 2 – 2017 Electra MITAN electra.mitan@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă evoluţia sistemelor de e-learning, impactul pe care acestea l-au avut pe parcursul anilor precum şi tendinţele actuale, modul în care tehnologiile avansate au pătruns în …

Read More »

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ DE PROGRAME: EXTINDEREA PROTOTIPULUI CU SERVICII NOI ŞI AVANSATE

Art. 03 – Vol. 27 – Nr. 2 – 2017 Ion Alexandru MARINESCU ionut@ici.ro Lidia BĂJENARU lidia.bajenaru@ici.ro Mihaela TOMESCU mtomescu@ici.ro Daniel SAVU dsavu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Biblioteca Naţională de Programe (BNP) reprezintă o bibliotecă digitală de produse software realizată în cadrul ICI Bucureşti, …

Read More »

VIZUALIZAREA DATELOR MASIVE ŞI VISUAL ANALYTICS. ABORDĂRI ŞI TENDINŢE

Art. 01 – Vol. 27 – Nr. 2 – 2017 Mihnea Horia VREJOIU mihnea@dossv1.ici.ro Mădălina Cornelia ZAMFIR madalina@ici.ro Vladimir FLORIAN vladimir@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: În zilele noastre, în tot mai multe domenii, sunt colectate şi stocate volume uriaşe de date care cresc continuu. …

Read More »