Monthly Archives: decembrie 2015

BIBLIOTECILE VIRTUALE – EXTENDED

Art. 05 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015 Paul Gheorghe NICULESCU-MIZIL Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Această lucrare analizează implementarea unei platforme de streaming de conținut audio în arhitectura unei Biblioteci Naționale Virtuale. Prin intermediul modelelor de Cloud Computing și System of Systems, …

Read More »

SECURITATEA UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI IDN PENTRU DOMENIILE ÎNREGISTRATE DE RoTLD

Art. 04 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015 Ionuț SANDU ionut@rotld.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Resursele în Internet utilizează caracterele ASCII (American Standard Code for Information Interchange). În anul 1996, Martin Dürst a propus pentru prima oara introducerea altor seturi de caractere …

Read More »

SERVICII PUBLICE ELECTRONICE OFERITE INSTITUȚIILOR PUBLICE PRIN PROIECTUL ICIPRO

Art. 03 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015 Mihail DUMITRACHE mihaildu@rotld.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Adoptarea modelului Cloud Computing în administraţia publică este un domeniu major de acţiune prevăzut în Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020. Această lucrare prezintă serviciile …

Read More »

NIVELUL DE DIGITALIZARE AL GUVERNĂRII ELECTRONICE ÎN ROMÂNIA

Art. 02 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015 Monica ANGHEL monica.anghel@ici.ro Andrei NEAGOE andrei.neagoe@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Lucrarea abordează problema digitalizării serviciilor publice electronice (G2C – government to Citizen) la nivel naţional, atât din perspectiva cetăţeanului – utilizator al acestor servicii, …

Read More »

PLATFORMĂ ON-LINE PENTRU ÎNREGISTRAREA ȘI EVALUAREA PUBLICAȚIILOR DE LITERATURĂ TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

Art. 01 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015 Ionuț PETRE ionut.petre@ici.ro Lidia BĂJENARU lidia.bajenaru@ici.ro Valentin RĂDUŢ vradut@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: În articolul de faţă sunt prezentate capabilităţile platformei pentru înregistrarea şi evaluarea lucrărilor de literatură tehnico-ştiinţifică în cadrul Competiţiei pentru finanţarea …

Read More »