Yearly Archives: 2015

BIBLIOTECILE VIRTUALE – EXTENDED

Art. 05 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015 Paul Gheorghe NICULESCU-MIZIL Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Această lucrare analizează implementarea unei platforme de streaming de conținut audio în arhitectura unei Biblioteci Naționale Virtuale. Prin intermediul modelelor de Cloud Computing și System of Systems, …

Read More »

SECURITATEA UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI IDN PENTRU DOMENIILE ÎNREGISTRATE DE RoTLD

Art. 04 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015 Ionuț SANDU ionut@rotld.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Resursele în Internet utilizează caracterele ASCII (American Standard Code for Information Interchange). În anul 1996, Martin Dürst a propus pentru prima oara introducerea altor seturi de caractere …

Read More »

SERVICII PUBLICE ELECTRONICE OFERITE INSTITUȚIILOR PUBLICE PRIN PROIECTUL ICIPRO

Art. 03 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015 Mihail DUMITRACHE mihaildu@rotld.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Adoptarea modelului Cloud Computing în administraţia publică este un domeniu major de acţiune prevăzut în Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020. Această lucrare prezintă serviciile …

Read More »

NIVELUL DE DIGITALIZARE AL GUVERNĂRII ELECTRONICE ÎN ROMÂNIA

Art. 02 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015 Monica ANGHEL monica.anghel@ici.ro Andrei NEAGOE andrei.neagoe@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Lucrarea abordează problema digitalizării serviciilor publice electronice (G2C – government to Citizen) la nivel naţional, atât din perspectiva cetăţeanului – utilizator al acestor servicii, …

Read More »

PLATFORMĂ ON-LINE PENTRU ÎNREGISTRAREA ȘI EVALUAREA PUBLICAȚIILOR DE LITERATURĂ TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

Art. 01 – Vol. 25 – Nr. 4 – 2015 Ionuț PETRE ionut.petre@ici.ro Lidia BĂJENARU lidia.bajenaru@ici.ro Valentin RĂDUŢ vradut@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: În articolul de faţă sunt prezentate capabilităţile platformei pentru înregistrarea şi evaluarea lucrărilor de literatură tehnico-ştiinţifică în cadrul Competiţiei pentru finanţarea …

Read More »

DESCOPERIREA CUNOȘTINȚELOR DIN DATE: METODE PREDICTIVE

Art. 06 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015 Cornel LEPĂDATU cornel_lepadatu@biblacad.ro Biblioteca Academiei Române – Bucureşti Rezumat: Obiectivul principal al metodelor predictive îl constituie căutarea de modele optimale pentru diferite metode de modelare: clasice (regresia multiplă, analiza discriminantă), mai puţin clasice (segmentarea) sau de instruire (reţelele neuronale, agregarea …

Read More »

METAMORFOZA NEUTRINILOR

Art. 05 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015 Roman CHIRILĂ roman.chirila@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Procesul de metamorfoză a neutrinilor constă în transformarea incredibilă a unui tip de neutrino în altul, pe durata parcursului lor prin spaţiu. În fizica particulelor …

Read More »

IDENTIFICAREA ORIGINALITĂȚII UNEI LUCRĂRI DE SPECIALITATE FOLOSIND ANALIZA INTRINSECĂ A PLAGIATULUI

Art. 03 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015 Mădălina ZURINI madalina.zurini@csie.ase.ro Academia de Studii Economice Rezumat: În cadrul articolului se prezintă conceptul de proprietate intelectuală în contextul publicării articolelor de specialitate. Nivelul de originalitate derivă din analiza dreptului de proprietate, fiind o componentă definitorie şi prezentată în antiteză …

Read More »

MODERNIZAREA SISTEMULUI BIBLIOTECII NAȚIONALE DE PROGRAME PRIN UTILIZAREA MEDIULUI DE DEZVOLTARE ORACLE APEX

Art. 02 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015 Lidia BĂJENARU lidia.bajenaru@ici.ro Ion Alexandru MARINESCU ionut@ici.ro Mihaela TOMESCU mtomescu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti Rezumat: Lucrarea propusă spre publicare prezintă sistemul modernizat al Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP). S-a urmărit facilitarea informării administraţiei publice, …

Read More »