Monthly Archives: martie 2012

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ORGANIZAȚII

Art. 06 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012 Maria GHEORGHE-MOISII moise@ici.ro Eugenia TÎRZIU ginet@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă un model generic pentru managementul strategic al organizaţiilor în vederea dezvoltării durabile, un set de metode şi instrumente software asociate pentru determinarea …

Read More »

SISTEM AUTOMAT CU MICROPROCESOR ŞI MOTOR SINCRON PENTRU REGLAREA FACTORULUI DE PUTERE LA CONSUMATOR

Art. 05 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012 Ioan SĂVULESCU IOANSAVULESCU52@YAHOO.COM Universitatea Petrol Gaze Ploieşti Octavian DINU octavytza@yahoo.com Universitatea Petrol Gaze Ploieşti Petru JUNIE pjunie2000@yahoo.com Universitatea Politehnica Bucureşti George CONDUR george.condur@yahoo.com Universitatea Politehnica Bucureşti Cristian EREMIA cristian_valentin2003@yahoo.com Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Pentru creşterea eficienţei economice a oricărei societăţi comerciale …

Read More »

PRINCIPII DE DEZVOLTARE A INSTRUMENTELOR DE PROIECTARE A BAZELOR DE DATE

Art. 04 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012 Vitalie COTELEA vitalie.cotelea@gmail.com Academia de Studii Economice din Moldova, Chişinău Rezumat: În acest articol se tratează probleme legate de principiile de organizare a produselor program elaborate pentru automatizarea procesului de proiectare a bazelor de date. Sunt expuse tendinţele utilizate azi …

Read More »

MATEMATICA GPS – RAFINAREA TRACKING-ULUI LA TELESCOAPELE DIGITALE FOLOSIND CORELAŢII DE ŞIRURI ŞI TEORIA RELATIVITĂŢII

Art. 03 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012 Gabriel Octavian CORBAN gabycorban@yahoo.com Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Corneliu Avram – MĂNESCU avram050652@yahoo.com G.S.T. Ploieşti Rezumat: Calculul cu foarte mare precizie a coordonatelor unui punct pe suprafaţa terestră nu poate fi făcut prin folosirea …

Read More »

ROLUL GUVERNĂRII ELECTRONICE ÎN REDUCEREA DECALAJULUI DIGITAL

Art. 02 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012 Andreea STOICIU andreea.stoiciu@imdd.ro Coordonator al Subgrupului ONU C7- e-Guvernare pentru Dezvoltare Durabil Motto: “Puterea Internetului consta in universalitatea sa. Accesul tuturor, indiferent de abilităţi este un aspect esenţial.” (Tim Berners-Lee, inventatorul Internetului) Rezumat: Cooperarea între factorii de decizie din domeniul e-guvernării …

Read More »

PROCESE DE EMULARE PENTRU TESTAREA APLICAŢIILOR MOBILE

Art. 01 – Vol. 22 – Nr. 1 – 2012 Ion Ivan ionivan@ase.ro Academia de Studii Economice, Bucureşti Cătălin Boja catalin.boja@ie.ase.ro Academia de Studii Economice, Bucureşti Alin Zamfiroiu zamfiroiu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă necesitatea testării aplicaţiilor mobile prin intermediul emulatoarelor. Sunt …

Read More »