Yearly Archives: 2012

NOUA GENERAŢIE DE BAZE DE DATE NoSQL

Art. 04 – Vol. 22 – Nr. 4 – 2012 Elena-Geanina Ularu ularugeanina@yahoo.com Institutul de Studii Doctorale Bucureşti Florina Puican piucanflorina@yahoo.com Institutul de Studii Doctorale Bucureşti Rezumat: Bazele de date tradiţionale sunt puse la încercare din ce în ce mai mult de noile tipuri de aplicaţii care le folosesc. Aceste …

Read More »

OPTIMIZAREA PRIN SIMULARE A SISTEMULUI DRUM ALEATOR-SUSPENSIE (DAS)

Art. 03 – Vol. 22 – Nr. 4 – 2012 Tabacu Ciprian tabacu_ciprian@yahoo.com Universitatea Politehnica Bucureşti Câmpan Dan Lucian ludan840808@yahoo.com Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti Rezumat: Lucrarea prezintă comportarea suspensiei simplificate la denivelările căii de rulare, precum şi rezultatele obţinute în urma simulării în Simulink-Matlab a suspensiei simplificate. Cuvinte cheie: …

Read More »

Sistemul IMM-market

Art. 02 – Vol. 22 – Nr. 4 – 2012 Electra Mitan electra.mitan@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Ana-Maria Borozan marika@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică Rezumat: Articolul prezintă sistemul destinat activităţilor de marketing numit IMM-Market, un instrument utilizabil de către orice organizaţie în scopul dezvoltării viitoare a …

Read More »

GENERATOR DE CURSURI ELECTRONICE PENTRU PREGĂTIREA CONTINUĂ A MANAGERILOR ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Art. 06 – Vol. 22 – Nr. 3 – 2012 Cornel Resteanu resteanu@ici.ro Electra Mitan relectra.mitan@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă produsul informatic IMM-MAN-E+L care este un generator de cursuri electronice pentru pregătirea continuă a managerilor întreprinderilor mici şi mijlocii. După descrierea succintă …

Read More »

VALOAREA EDUCAŢIONALĂ A UNEI APLICAŢII DE ÎNVĂŢARE A CHIMIEI – REZULTATE PRELIMINARE PE BAZA UNUI STUDIU PILOT

Art. 05 – Vol. 22 – Nr. 3 – 2012 Costin Pribeanu pribeanu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: Sistemele educaţionale bazate pe realitate îmbogăţită permit integrarea obiectelor reale în mediul informatic şi creează un spaţiu de interacţiune multimodală care este deopotrivă familiar şi atractiv pentru …

Read More »

Definiţia (II)

Art. 04 – Vol. 22 – Nr. 3 – 2012 Paul Sfetcu psfetcu@yahoo.com Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Rezumat: În acest articol evidenţiem faptul că definiţia în matematică nu este unică, aşa cum voia Aristoteles în definiţia prin genus proximum şi differentia specifica, prin care surprindea …

Read More »

STRATEGIE GENERALĂ DE ÎNVĂŢARE ON-LINE ÎN COOPERARE

Art. 03 – Vol. 22 – Nr. 3 – 2012 Cristina Niculescu ncristina@racai.ro Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti Iuliana Dobre iulianadobre@yahoo.com Academia de Studii Economice, Bucureşti Rezumat: Articolul prezent face o trecere în revistă a strategiilor şi categoriilor învăţării online în cooperare practicate astăzi în învăţământul …

Read More »

OPTIMIZAREA EXPERIMENTALĂ A VIBROCONFORTULUI AUTOVEHICULELOR

Art. 02 – Vol. 22 – Nr. 3 – 2012 Ciprian TABACU tabacu_ciprian@yahoo.com Dan Lucian CÂMPAN ludan840808@yahoo.com Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă câteva din rezultatele obţinute prin cercetarea ştiinţifică doctorală proprie în domeniul modelării şi optimizării suspensiei autovehiculelor în vederea ameliorării vibroconfortului. Cuvinte cheie: modelarea confortului autovehiculelor, optimizarea experimentală Vizualizează …

Read More »