Monthly Archives: septembrie 2011

TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA DE APLICAŢII PE INTERNET ÎMBOGĂŢITE (RIA)

Art. 03 – Vol. 21 – Nr. 3 – 2011 Mihaela Tomescu mtomescu@ici.ro Daniel Savu dsavu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă informaţii referitoare la aplicaţiile pe Internet îmbogăţite (RIA – Rich Internet Applications), fiind identificate şi descrise principalele platforme utilizate în …

Read More »

PROCESAREA SEMNALELOR ÎN REŢELE NEURONALE LINIARE

Art. 02 – Vol. 21 – Nr. 3 – 2011 Nicoleta Liviana Tudor ltudor@upg-ploiesti.ro Departamentul Tehnologia Informaţiei, Matematică, Fizică; Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, România Rezumat: Articolul tratează problema procesării semnalelor în reţele neuronale cu unităţi de calcul liniare şi include o analiză a metodelor de reprezentare a funcţiilor booleene. ADALINE …

Read More »

ASIGURAREA UTILIZĂRII DURABILE A APEI PE TERRA PRIN INFORMATIZAREA MONITORIZĂRII MEDIULUI

Art. 01 – Vol. 21 – Nr. 3 – 2011 Mihai Tertişco tertisco_mihai@yahoo.com Risantea Găgescu rgagescu@gmail.com Petru Junie pjunie2000@yahoo.com Cristian Eremia ceremia12003@yahoo.com Universitatea Politehnica Bucureşti Rezumat: În lucrare sunt prezentate unele rezultate ale cercetării ştiinţifice doctorale care vizează modificările climatice pe Terra şi poluarea mediului şi care influenţează utilizarea durabilă …

Read More »

ERORI FRECVENTE IDENTIFICATE ÎN PROPUNERILE DE PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ DIN PROGRAMUL CADRU 7, TEMA 6 – MEDIU (INCLUSIV SCHIMBĂRI GLOBALE) ŞI TEMA 3 – TEHNOLOGII INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢII

Art. 09 – Vol. 21 – Nr. 3 – 2011 Doina Banciu Doina.Banciu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Viorel Vulturescu viorel.vulturescu@gmail.ro Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Nicoleta Dumitrache nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Daniela Vasile daniela.vasile@ancs.ro Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică Rezumat: Prezentul …

Read More »

INFORMATION QUALITY – A CHALLENGE FOR E-LEARNING 3.0

Art. 08 – Vol. 21 – Nr. 3 – 2011 Doina Banciu Doina.Banciu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Monica Florea Monica.Florea@siveco.ro SIVECO România, Victoria Park, Bucureşti Rezumat: Tranziţia de la „Citeşte pe Web” la „Citeşte/Scrie pe Web” (e-Learning 2.0), precum şi tranziţia la „Citeşte/Scrie/Colaborează …

Read More »

SIMULAREA COMPUTERIZATĂ A PROCESULUI RĂSTURNĂRII UNUI AUTOVEHICUL FOLOSIND PROGRAMUL PC CRASH

Art. 06 – Vol. 21 – Nr. 3 – 2011 Cristian–Ion Stoian cristian68rekord@gmail.com Cosmin–Nicolae Andrei cosmin.mabriond@gmail.com Mabriond Auto SRL Rezumat: Articolul de faţă prezintă posibilităţile programului PC Crash de simulare computerizată a mişcării autovehiculelor. În cadrul acestui articol este prezentată simularea computerizată a procesului răsturnării unui autovehicul. Secţiunea căii de …

Read More »

SISTEME DE COMUNICAŢIE COLABORATIVE VS SECURITATEA INFORMAŢIONALǍ

Art. 05 – Vol. 21 – Nr. 3 – 2011 Iulia Mirescu Iulia.mirescu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: Epoca modernǎ se caracterizeazǎ prin multi-comunicare. În era Internetului, în care se pot gǎsi aproximativ trei miliarde de IP-uri care reprezintǎ modalitatea de contorizare a …

Read More »

UTILIZAREA TEHNOLOGIEI RFID ÎN IDENTIFICAREA, URMĂRIREA TRASABILITĂŢII ŞI VERIFICAREA AUTENTICITĂŢII PRODUSELOR
Art. 04 – Vol. 21 – Nr. 3 – 2011

Eleonora Tudora gilda@ici.ro Adriana Alexandru adriana@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti Rezumat: Lucrarea este o imagine de ansamblu a structurii sistemelor RFID (Radio Frequency Identification) şi a benzilor de frecvenţă radio folosite de tehnologia RFID. Se prezintă, de asemenea, o soluţie bazată pe tehnologia …

Read More »