Monthly Archives: iunie 2011

STUDIEREA TIPURILOR DE APLICAŢII MOBILE ŞI A CALITĂŢII ACESTORA

Art. 11 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Ion Ivan ionivan@ase.ro Daniel Milodin daniel.milodin@ase.ro Alin Zamfiroiu zamfiroiu@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Rezumat: Se prezintă tipurile de dispozitive mobile, producătorii acestora, volumele de vânzări şi cotele de piaţă. Se identifică sistemele de …

Read More »

ANTINOMIA MINCINOSULUI

Art. 10 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Paul Sfetcu psfetcu@yahoo.com Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Rezumat: În acest articol prezentăm cel mai vechi şi mai dificil paradox apărut încă din Antichitatea greacă, prezentând şi soluţia dată de Anton Dumitriu, bazată pe …

Read More »

APLICAŢII PENTRU PROCESAREA DE IMAGINI PE PLATFORMA CUDA – STUDIU DE CAZ

Art. 08 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Ramona Din din.ramona@yahoo.com Andrei Grumăzescu andrei.grum@yahoo.com Daniela Saru saru@aii.pub.ro Ştefan Mocanu smocanu@rdslink.ro Radu Dobrescu radud@isis.pub.ro Universitatea “Politehnica” Bucureşti Rezumat: Procesoarele grafice (GPUs – Graphical Processing Units) au cunoscut în ultimii ani o evoluţie spectaculoasă, apropiindu-se din ce în ce mai …

Read More »

SEPARABILITATE LINIARĂ ÎN REŢELE NEURONALE ARTIFICIALE

Art. 07 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Nicoleta Liviana Tudor LTudor@upg-ploiesti.ro Catedra de Informatică, Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti, România Rezumat: Puterea şi utilitatea reţelelor artificiale neuronale au fost demonstrate în aplicaţii care includ probleme de diagnoză, medicină, finanţe, controlul roboţilor, procesarea semnalelor şi a …

Read More »

TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU PROCESAREA IMAGINILOR BIOMEDICALE, UTILIZÂND ALGORITMI DE RECUNOAŞTERE A FORMELOR; STUDIU DE CAZ: AFECŢIUNI ALE FICATULUI

Art. 06 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Dragoş Nicolau dragos@ici.ro Dragoş Barbu dbarbu@ici.ro Laura Ciocoiu ciocoiu@ici.ro Dragoş Smada dsmada@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Rezumat: Lucrarea de faţă prezintă un sistem interactiv bazat pe algoritmi de analiză, segmentare  şi recunoaştere de organe …

Read More »

UNELE CONTRIBUŢII PRIVIND MODELAREA TOPOLOGICĂ A REŢELELOR DE SENZORI FĂRĂ FIR

Art. 05 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Petru Junie junpetre2000@yahoo.com Cristian Eremia cristian_valentin2003@yahoo.com Universitatea „Politehnica” Bucureşti Rezumat: Lucrarea prezintă câteva din rezultatele obţinute prin cercetarea ştiintifică doctorală proprie în domeniul modelării topologiei reţelelor de senzori. Aceste rezultate vizează afişarea grafică a locaţiilor nodurilor-senzor şi a legăturilor dintre …

Read More »

SISTEM INTEGRAT DE CONDUCERE ÎN TIMP REAL A PRODUCERII EFICIENTE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE ÎN CENTRALE COGENERATIVE PE GAZ

Art. 04 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Ion Miciu ionmiciu@ipa.ro Societatea Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare – SC IPA SA Florin Hărţescu ionmiciu@ipa.ro Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Rezumat: Articolul prezintă funcţionarea unui sistem automat de …

Read More »

DEZVOLTAREA ŞI REALIZAREA INTERFEŢEI DE ACCES LA SISTEMUL SIMBNR

Art. 02 – Vol. 21 – Nr. 2 – 2011 Dora Coardoş coardos@ici.ro Cornelia Lepădatu cornelia@ici.ro Ion Alexandru Marinescu ionut@ici.ro Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI, Bucureşti Rezumat: În acest articol vom prezenta câteva din rezultatele obţinute în cadrul derulării proiectului de cercetare „Sistem integrat on-line …

Read More »