OPTIMIZAREA PRIN SIMULARE A SISTEMULUI DRUM ALEATOR-SUSPENSIE (DAS)

Art. 03 – Vol. 22 – Nr. 4 – 2012

Tabacu Ciprian
tabacu_ciprian@yahoo.com
Universitatea Politehnica Bucureşti

Câmpan Dan Lucian
ludan840808@yahoo.com
Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti

Rezumat: Lucrarea prezintă comportarea suspensiei simplificate la denivelările căii de rulare, precum şi rezultatele obţinute în urma simulării în Simulink-Matlab a suspensiei simplificate.

Cuvinte cheie: suspensie, simularea suspensiei, optimizarea suspensiei, modelerea căii de rulare.

Vizualizează articolul complet